George Vithoulkas professzor munkássága

 GEORGE VITHOULKAS – A HOMEOPÁTIÁS ORVOSLÁS PROFESSZORA [i]
George Vithoulkas görög homeopata, a klasszikus homeopátia huszadik századi reformátora, aki a homeopátiát tudományos alapokra helyezte és új fogalmakat vezetett be, amelyek nélkülözhetetlenek a homeopátia helyes műveléséhez. George Vithoulkas 1932 Július 25.-én született Athénban, Görögországban.
 
TUDOMÁNYOS elismerések
George Vithoulkas ma tiszteletbeli professzora az Égei Egyetemnek (University of the Aegean[1], Görögország), tiszteletbeli professzor a moszkvai Orvosi Akadémián (Moscow Medical Academy - Academy of Medical Sciences), a kijevi Orvosi Akadémia[2] (Kiev Medical Academy) professzora, a Baszk Orvostudományi Egyetem[3] (Basque Medical University) bedolgozó professzora (2001-2004), a temesvári  Dr. Victor Babeș Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem[4] és a kolozsvári Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktora.
 
NEMZETKÖZI elismerések
 
1996-ban elnyerte a Helyes Életmód avagy Right Livelihood Award[5] díjat „...a homeopátia tudományának megújításában és a homeopaták legmagasabb színvonalon történő képzésében vállalt kimagasló hozzájárulásáért…” Az Egyesült Nemzetek Szervezete (Fejlődési Fórum) szerint ez a díj „egyike a legrangosabb díjaknak”, amelyet alternatív Nobel-díjként tartanak számon.


Göncz Árpád államelnök kitünteti
George Vithoulkas professzort2000-ben Göncz Árpád a Magyar Köztársasági elnöki aranyéremmel[6] tüntette ki a homeopátia terén végzett munkásságáért.
2000-ben az indiai egészségügyi miniszter George Vithoulkast aranyéremmel tüntette ki, mint a millenium homeopatáját.
2012-ben kievi P.L. Shupyk Nemzeti Orvosi Akadémia[7] tiszteletbeli professzori címmel ruházza fel George Vithoulkast, mint kiváló tudóst és tanítót.
2015-ben Prof. George Vithoulkas elnyerte a Doctor Honoris Causa címet a kolozsvári Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen.

NEMZETKÖZI és EURÓPAI szervezetekkel való együttműködés

1980-ban George Vithoulkas meghívást kapott az Egészségügyi Világszervezettől, hogy írjon meg egy első cikket a homeopátiáról a WHO Hagyományos orvoslás című könyvéhez valamint a vezércikket a World Health Forum[8] (a WHO tudományos folyóirata) kerek asztal beszélgetéséhez.
1996-ben meghívást kapott az Európai Parlamentbe, hogy ismertesse a homeopátia helyzetét, előadását követően az Európai Parlament a homeopátia javára szavazott.
1999 Június 11-én, az Európa Tanács felkérésére George Vithoulkas egy egésznapos előadást tartott a Szociális, Egészségügyi és Családügyi Bizottság előtt a homeopátiás orvoslásról (az alternatív terápiás eljárások felmérési folyamatának részeként). Az összefoglaló, amely ezt követően megjelent, megemlíti Vithoulkas Alternatív Nobel-díjazását és utal a különböző alternatív módszerek általa megfogalmazott besorolására.
2008-ban Prof George Vithoulkas-t felkérték tiszteletbeli előadónak, hogy a 2. Controversies in Neurology (CONy) világkongresszus nyitóbeszédében fejtse ki nézeteit a homeopátiáról. Beszédében, melynek „Tudomány-e a homeopátia?” címet adta, George Vithoulkas beszámolt az elmúlt tizenöt évben a homeopátiában történt lenyűgöző fejleményekről. Kifejtette a homeopátia alapelveit és hangsúlyozta, hogy a világszerte tevékenykedő több ezer homeopata krónikus betegségek kezelése során szerzett klinikai tapasztalatai elvezettek arra a következtetésre, hogy a homeopátiát Bizonyítékon Alapuló Orvoslásnak[9], [10] kell minősíteni.

 
A Klasszikus Homeopátia Nemzetközi Akadémiája[11]

1995-ben Prof. George Vithoulkas létrehozta a görögországi Aloniszosz szigetén a Klasszikus Homeopátia Nemzetközi Akadémiáját, ahol az oktatási részleg vezetőjeként (és oktatóként) tevékenykedik. Tanításaiban George Vithoulkas a 55 éves tapasztalatát osztja meg, ő vezette be az egészség szintjeinek az elméletét, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy helyesen ítéljünk meg egy- egy esetet, hogy az milyen egészségi szinten van, gyógyítható-e homeopátiával, mennyi időre és milyen mennyiségű homeopátiás szerre van szükség a gyógyuláshoz. Letisztult formában tanítja meg értelmezni a homeopátiás szerre való reakciót, hiszen pontosan tudnunk kell, hogy mit tettünk a beteggel, amikor terápiás javaslattal szolgáltunk neki. 


Haladó tanfolyam
IACH, 2015, Aloniszosz

Nyaranta számos orvos csoport gyűl össze Németország, Olaszország, Svédország, Norvégia, Nagy-Britannia, Oroszország, USA, Kanada, Ausztria, Japán, India, Pakisztán, Mexikó, Brazília, Peru, Románia és Görögország területéről, hogy az Akadémián szerezzenek képesítést. Tizenöt ezer (15.000) orvos és homeopata szakember tanult már a Klasszikus Homeopátia Nemzetközi Akadémiáján, összesen 62 országból.
 
A Klasszikus Homeopátia Nemzetközi Akadémiájának oktatási programját különböző egyetemeken alkalmazzák:

 

  • A Csuvas köztársasági Posztgraduális Orvos Képző Intézet[12], az egészségügyi és szociális fejlesztési minisztérium égisze alatt (Oroszország) - Klasszikus homeopátia posztgraduális oktatási program orvosok számára
  • P. L.Shupik Nemzeti Orvosi Akadémia [7] posztgraduális képzése (Ukrajna) – az ukrajnai közegészségügyi minisztérium rendelete alapján - Klasszikus homeopátia posztgraduális oktatási program orvosok és gyógyszerészek számára
  • Égei egyetem[1] (Görögország) - Klasszikus homeopátia posztgraduális oktatási program orvosok és fogorvosok számára
  • PHEE Kijevi Orvosi Egyetem" - Klasszikus homeopátia posztgraduális oktatási program orvosok, fogorvosok és állatorvosok számára.
  • Pontificia Universidad Javeriana Cali, Kolumbia - Klasszikus homeopátia posztgraduális oktatási program orvosok, fogorvosok és állatorvosok számára.
  • Academia Medico Homeopatica de Barcelona, Spanyolország - Klasszikus homeopátia posztgraduális oktatási program orvosok, fogorvosok és ezen intézmény hallgatói számára.
  • 2010 Június 1-én a Klasszikus Homeopátia Nemzetközi Akadémiája e-learning programot[14] indított klasszikus homeopátiában. Ez a program egy akadémiai, on-line program a legmagasabb iskolai normák szerint, a Samuel Hahnemann-i elveket követve. 
  • Az E-Learning tanfolyamot 2017. április 13-án hivatalosan is elfogadta Szerbia Egészségügyi Minisztériuma, mint első osztályú nemzeti tanfolyamot. Az E-Learning programot az ACHENA (az Észak-Amerikai Homeopátiás Oktatásért Felelős Bizottság) is jóváhagyta.
  • A múltban az Akadémia együttműködött az Amerikai Orvosi Homeopátiás Kollégiummal (AMCH) és a Phoenixi gyógynövény és akupunktúra intézettel[13](PIHMA) (AEÁ).
Vithoulkas professzor szakértői értékelője a Medical Science Monitor, Homeopathy (Elsevier) és a British Medical Journal szaklapoknak és részt vesz, mint felügyelő tanár, doktori értekezések levezetésében.
 
Könyvei
 
George Vithoulkas számos könyv szerzője[15], amint a következőkben látható.
„Homeopathy- Medicine of the New Man” (Homeopátia- az új ember orvostudománya, 1970-es első kiadást, AEÁ, 21 további követte)
„Homeopathy- Medicine for the New Millennium” (Homeopátia- az új millenium orvostudománya, International Academy of Classical Homeopathy, 2003)
„The Science of Homeopathy” (A homeopátia tudománya, első kiadás Grove Press, 1980, AEÁ, a magyar nyelvű kiadás folyamatban van)
„The Levels of Health” (Az egészség szintjei, a “The Science of Homeopathy” második része, International Academy of Classical Homeopathy, 2010)
„Materia Medica Viva” (a homeopátiás gyógyszertan 12 kötete – International Academy of Classical Homeopathy, 1993-tól kezdődően folyamatban)
„A New Model for Health and Disease” ( Az egészség és betegség új modellje, North Atlantic Books, 1986, AEÁ)
„Talks on Classical Homeopathy” (Beszélgetések a klasszikus homeopátiáról, B. Jain Publishers, 1988, India)
„Essence of Materia Medica” (Esszenciák, International Academy of Classical Homeopathy, 1988, megjelent magyarul)
„Classical Homeopathy for Anxiety and Jealousy” (Klasszikus homeopátia a nyugtalanság és féltékenység kezelésére, Urs Maurer, 2001, Svájc)
„Homeopathic Conference Esalen” (Esalen-i homeopátiás konferencia, 1980)
„The Bern Seminar” (Bern-I szeminárium, Ulrich Burgdorf, 1987, Svájc)
„The Celle Seminars” (Celle-I szemináriumok, Ulrich Burgdorf, Svájc, 1992)
„The Basic Ideas of Homeopathy” (A Homeopátia alapvető elvei, Ianos, 2008, Görögország– 9 hónapig volt best seller)
„Homeopathy, The Great Challenge in Medicine” (Homeopátia, az orvostudomány nagy kihívása, Livanis, 2008, Görögország)
„The Basic Principles of Homeopathy” (A Homeopátia alapelvei, 2014, megjelenik magyarul)
Könyveit 33 nyelvre fordították le. Legtöbb könyvét, különböző nyelveken, megemlíti az NLM Katalógus[16]. A legismertebb könyvtárak, ahol könyvei megtalálhatók a Library of Congress, a British Library, a Harvard egyetemi könyvtár, a Cambridge egyetemi könyvtár, a Stanford egyetemi könyvtár, a Université Catholique de Louvain egyetemi könyvtár, a Karolinska Institutet egyetemi könyvtár,  a WHO (World Health Organisation) könyvtára, a Berkeley egyetemi könyvtára, a Die Deutsche Bibliothek.
 
Cikkei
 
George Vithoulkas legfontosabb cikkei, melyek megjelentek a véleményezett szaklapokban a következők:
1. The Posology and Doses of Remedies Used by Hahnemann in His Provings, Homoeopathic Links, 2015; 28(3):190-194, S Simadopoulou, G Vithoulkas
2. Gangrene: Five case studies of gangrene, preventing amputation through Homoeopathic therapy, Indian Journal of Research in Homeopathy 2015; 9(2): 114-122, S Mahesh, M Malappa, G Vithoulkas
3. Correlation of Medical Anamnesis with Current Disease in Chronic Kidney Disease Patients Receiving Hemodialysis: A Retrospective Study of Causative and Exacerbating Factors from Homeopathic Point of View, International Archives of Medicine, 2015;Vol.8, No 150, S Nikitopoulou, S Kachrilas, S Kyvellos, G Papafilippou, G Vithoulkas
4. Homeopathy for infertility treatment: a case series, Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology 2014;41(2):158-9, T Kalampokas, S Botis, A Kedikgianni-Antoniou, D Papamethodiou, S Kivellos, V Papadimitriou, G Salvanos, N Paparistidis, I Gavaris, C Sofoudis, E Kalampokas, G Farmakides, G Vithoulkas
5. Conscience and Consciousness: a definition, J Med Life. 2014 Mar 15;7(1):104-8. Epub 2014 Mar 25, G Vithoulkas, D Muresanu
6. Clinical trial of homeopathy in rheumatoid arthritis, Letter to the Editor, Homeopathy (2011) 100, 300, G Vithoulkas
7. The “continuum” of a unified theory of diseases[17], Medical Science Monitor, 2010; 16(2): SR715, G Vithoulkas, S Carlino
8. Debate: British media attacks on homeopathy: Are they justified? Homeopathy, Volume 97, Number 2, April 2008, Pages 103-106, G Vithoulkas
9. True but strange? Nature, 1996 Oct 3;383(6599):383, G Vithoulkas
10. Debate: Homeopathy and chronic headache, Homeopathy, Volume 91, Issue 3, July 2002, Pages 186-188, G Vithoulkas.
11. Homeopathic treatment of chronic headache: a critique, Homeopathy, Volume 91, Issue 1, January 2002, Pages 32-34, G Vithoulkas
12. The need for the correct sequence of remedies, Homeopathy, Volume 91, Issue 1, January 2002, Pages 40-42, G Vithoulkas
13. A proving of Thiosinamine, British Homoeopathic Journal, Volume 90, Issue 3, July 2001, Page 172, G Vithoulkas
14. The question of the “constitutional remedy”, British Homoeopathic Journal, Volume 87, Issue 3, July 1998, Pages 145-147, G Vithoulkas
15. Medically qualified vs NMQ homoeopaths, British Homoeopathic Journal, Volume 86, Issue 1, January 1997, Pages 37-38, G Vithoulkas
16. As good as gold? British Homoeopathic Journal, Volume 85, Issue 1, January 1996, Page 39, G Vithoulkas
17. Obstacles to homoeopathic treatment, British Homoeopathic Journal, Volume 85, Issue 1, January 1996, Page 42, G Vithoulkas
18. Health and disease in homoeopathic philosophy, British Homoeopathic Journal, Volume 84, Issue 3, July 1995, Pages 179-180, G Vithoulkas
19. Homoeopathy: past, present and future, British Journal Clin. Pharmacol. 1998, Jun;45(6):613, G Vithoulkas
20. Answer to the review of my book „The Science of Homeopathy”, British Homoeopathic Journal, Volume 68, Issue 4, October 1979, Pages 233-238, G Vithoulkas
21. The necessity for an inner preparation of the classical homeopath, Simillimum, 2005, Volume 19, Pages 117-122, G Vithoulkas
22. The colour of the homeopathic improvement: The multidimensional nature of the response to homeopathic therapy, Homeopathy, Volume 94, Issue 3, July 2005, Pages 196-199, M. Oberbaum, SR Singer, G Vithoulkas
23. Effects of homeopathic treatment in women with premenstrual syndrome: a pilot study, British Homoeopathic Journal, Volume 90, Issue 3, July 2001, Pages 148-153, M Yakir, S Kreitler, A Bzrezinski, G Vithoulkas, M Oberbaum, Z Bentwich
24. Homoeopathic treatment of premenstrual syndrome: a pilot study, British Homoeopathic Journal, Volume 84, Issue 3, July 1995, Pages 182-183, M Yakir, S Kreitler, M Oberbaum, A Bzizinsky, G Vithoulkas, Z Bentwich
25. Perspectives of research in homoeopathy 1987-1994, British Homoeopathic Journal, Volume 84, Issue 3, July 1995, Pages 176-177, Z Bentwich, M Oberbaum, Z Weisman, N Harpaz, D Rothman, G Vithoulkas
26. A working hypothesis for homoeopathic microdiluted remedies, British Homoeopathic Journal, Volume 81, Issue 1, January 1992, Page 67, GS Anagnostatos, G Vithoulkas, P Garzonis, C Tavouxoglou
27. Reinventing the wheel? Or the emperor’s new clothes, J Altern Complement Med. 2003 Oct;9(5):613-5, M Oberbaum, G Vithoulkas, R van Haselen, S Singer
28. Clinical trials of classical homeopathy: reflections on appropriate research designs, J Altern Complement Med 2003 Feb;9(1):105-11. Review, M Oberbaum, G Vithoulkas, R van Haselen
A tekintélyes Papyros Larousse – Britannica enciklopédia[18] egy három oszlopos cikkben úgy mutatja be Vithoulkast, mint „huszadik századi vezető homeopata, a homeopátia egyik legismertebb reformátora, az az ember, aki a homeopátiát tudományos alapokra helyezte, új fogalmakat vezetve be”. Munkájáról lehet olvasni a Ki kicsoda a világban-ban[19].
Nevét említi a Better World Heroes weboldal is, ezer más személyiség mellet, kiknek munkássága befolyásolta vagy segítette az emberiséget.
 
[1] http://www.aegean.gr , https://www.youtube.com/watch?v=0s6K2HNOrh8
[2] http://kmapo.edu.ua/en/mdeyatel/klgemeopat , https://www.youtube.com/watch?v=O_S10KOSYNw
[3] www.medikuntza-odontologia.ehu.es/
[4] https://www.youtube.com/watch?v=B2eeannAoa4
[5] http://www.rightlivelihood.org/vithoulkas.html, https://www.youtube.com...
[6] https://www.youtube.com/watch?v=RM7zGjLAmSw
[7] P. L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education
[8] World Health Forum, Round Table: Homeopathy Today, “Homeopathy, A therapy for the future?”, George Vithoulkas, WHO, Geneva, Vol.4, No2, 1983.
[9] Evidence Based Medicine
[10] http://comtecmed.com/cony/2008/Document.aspx?did=58
[11] International Academy of Classical Homeopathy
[12] The Postgraduate Doctors' Training Institute, Autonomous Institution of the Chuvash Republic
[13] Phoenix Institute of Herbal Medicine & Acupuncture, USA
[14] http://www.vithoulkas.edu.gr
[15] www.vithoulkasbooks.gr
[16] National Library of Medicine, www.ncbi.nlm.nih.gov
[17] A betegségek kialakulásának „kontinuumja” - egységes elmélet
[18] Encyclopedia Papyros Larousse Britannica, Görög kiadás, 15 kötet, 396 o.
[19] Who’s Who in the World 18. Kiadás, 2293.o fejez ki.
[i] Az életrajzi adatokat Prof. George Vithoulkas képviselete szolgáltatta 

Copyright © 2016 dr. Nagy Kinga Krisztina. All Rights Reserved. Vector by jIT