Homeoclasic

Samuel Hahnemann, părintele homeopatiei

Samuel Hahnemann (1755-1843) s-a născut în Meißen, Germania, fiind al treilea copil în familia unui pictor pe porţelan. În ciuda situaţiei materiale precare tatăl şi-a şcolit fiul, care în scurt timp v-a fi scutit de taxele şcolare­ datorită rezultatelor sale deosebite la învăţătură. Avea un talent deosebit în asimilarea limbilor străine, la vârsta de 12 ani directorul şcolii îi delegă atribuţia de a preda noţiunile de bază de limba greacă colegilor săi, mai târziu a aprofundat pe lângă greacă...
Articolul "The Medical Obsever" din Materia Medica Pura „Pentru a putea observa cu acurateţe, medicul practician trebuie să deţină, ceea ce nu întălnim nici măcar în grad moderat la un medic obişnuit, capacitatea şi reflexul de a observa de o manieră atentă şi corectă fenomenele care se petrec în cadrul bolilor naturale, ca de altfel şi fenomenele care apar în stările morbide provocate în mod artificial de substanţe medicinale, atunci când acestea sunt testate pe organismul sănătos, şi totodată...

Copyright © 2016 dr. Nagy Kinga Krisztina. All Rights Reserved. Vector by jIT